Критерії оцінювання

Критерії оцінювання: 


Прізвище, ім’я
Завдання1
Завдання2
Завдання3
Анкета
Підсумок-рефлексія
Всього

Розкодувати слово – 4 бали;
відповідь на запитання – 4 бали(разом – 8 балів)

За висловлення про толерантність – 2бали;
ім'я автора – 2бали;
цікаві думки визначних людей про толерантність – 5 балів 
За посилання на джерело - 1 бал
Сховати знахідку у хмарці - 5 балі
(разом – 15балів)

В цьому завданні буде враховуватись сюжет, креативність, авторська оригінальність,естетичне оформлення. Максимальна кількість балів, які ти зможеш отримати – 10 балів
За відповідь на запитання - 2 бали
(разом - 12 балів)
За це завдання максимальна оцінка-2 бали
Максимальна кількість балів, які ти зможеш отримати – 5 балів
42 бали